top of page

"כַּמַּיִם הַפָּנִים לַפָּנִים כֵּן לֵב הָאָדָם לָאָדָם"

(משלי כ"ז, י"ט)

 רש"י על המקום: "חברו לפי מה? שאדם יודע שחבירו אוהבו, כן הוא מראה לו פנים".

אנחנו נפגשים עם קהילות דתיות, צוותים חינוכיים במוסדות דתיים, צוותים טיפוליים ומוסדות להכשרת מטפלים בכל רחבי הארץ. במהלך הפעילות מתנדב ומתנדבת להט"בים מספרים את סיפורם האישי. לאחר מכן הקהל יכול לשאול שאלות, אישיות או כלליות, וליצור דיון. אנחנו פתוחים לשמוע כל שאלה, רגש או דעה. הסיפור והדיון נעשים בשפה מכובדת, המתאימה לציבור הדתי. לשב"ל אין אג'נדה הלכתית ואין לנו שום כוונה לשנות את ההלכה. אנחנו מעוניינים אך ורק ביצירת דיאלוג ובהורדת דעות קדומות. משך הפעילות הוא כשעה וחצי והעלות משמשת לכיסוי הוצאות ותפעול משרדי בלבד.

הדרך שלנו

כלהט"בים דתיים, אנו רואים לנכון לשוב אל כור מחצבתנו ולפתח דו-שיח שיסייע לחברה הדתית להיות קשובה יותר לבני הנוער המתמודדים עם אותם האתגרים שאנחנו התמודדנו איתם. בכל קהילה, ישיבה ואולפנא ישנם בני נוער להט"בים. מנסיוננו, רבים מהם חווים בדידות והרגשה שאין מי שמבין אותם או אפילו רואה אותם. אנו מאמינים שמפגש בלתי אמצעי, פנים אל פנים, מאפשר פתיחת לבבות, הבנה הדדית ופיתוח שפה משותפת. מטרתנו אינה לשנות את ההלכה אלא הורדת החומות והדעות הקדומות שבין החברה הדתית ללהט"בים וניתנת כלים להתמודדות רגישה עם אותם בני נוער שזקוקים, יותר מכל, לתמיכה רגשית וקבלה.

המטרה שלנו

שב"ל ("שהכל ברא לכבודו"), הוא ארגון הידברות והסברה הפועל למען קבלתם של להט"בים (לסביות, הומואים, טרנסג'נדרים, ביסקסואלים) בחברה הדתית. כולנו, מתנדבות ומתנדבי שב"ל, גדלנו וחונכנו במוסדות דתיים, מכירים מקרוב את החברה הדתית ורובנו עדיין רואים את עצמנו כחלק בלתי נפרד ממנה. רובנו שייכים לקהילות דתיות ושומרים על ההלכה. המטרה שלנו היא יצירת דיאלוג, העלאת מודעות והזמנה למפגש של הקהילה הדתית איתנו - להט"בים בני ובנות החברה הדתית. חלומנו הוא שבני ובנות נוער דתיים ולהט"בים ירגישו שבית הספר, הקהילה והבית שלהם הם מקומות שמכילים ומקבלים אותם. שהם לא יצטרכו לבחור בין זהותם המינית והמגדרית ובין האמונה הדתית שלהם. אנחנו מאמינים שחברה צריכה להכיל את כל חלקיה, והיא אף תתפתח ותתעצם על ידי בחירתה בדרך הזו.

מי אנחנו?

bottom of page