top of page

שרה, יועצת בפלך זכרון יעקב:

"היתה לנו היום ישיבת מחנכות, שבה שוחחנו גם על המפגש אתמול, התחושה הכללית היתה של קרוב לבבות חשוב, של הבנה יותר טובה, של משמעות ההכלה ברמת הפרט, ועלו דיונים חשובים על מה תפקידנו במערכת החינוך כדי לאפשר לכל אחת להרגיש טוב ושיש לה מקום".

מספרים עלינו

bottom of page