top of page
צוותים חינוכיים

פעילות לצוותים טיפוליים

בני נוער להט"בים רבים מגיעים לטיפול פסיכולוגי, בין אם דרך שירותי הייעוץ של בתי הספר ובין אם באופן פרטי. לצערנו, מטפלים דתיים רבים עדיין שולחים בני נוער כאלה ל"טיפולי המרה", בניגוד לנייר העמדה של הסתדרות הפסיכולוגים. אנחנו נפגשים עם צוותים טיפוליים של מוסדות חינוך דתיים ועם מוסדות להכשרת עו"סים, מטפלים ויועצים. חלק מהמתנדבים שלנו עברו "טיפולי המרה". חשוב לנו שאנשי מקצוע שאולי שולחים בני נוער ל"טיפולים" כאלה, ישמעו מגוף ראשון למה הם באמת גורמים. בנוסף, יש בינינו מתנדבים רבים עם רקע טיפולי כך שמתאפשר דיון מקצועי. הפעילות מורכבת ממפגש עם אשה וגבר להט"בים ודתיים או דתל"שים. במפגש המתנדבים מספרים את סיפור חייהם, עם דגש על ההתמודדות הנפשית שלהם כלהט"בים בחברה הדתית. לאחר מכן, הקהל מוזמן לשאול את המתנדבים שאלות, אישיות או כלליות, וליצור דו-שיח. במהלך הדיון אנחנו פתוחים לכל שאלה, עמדה או הרגשה מצד הקהל. אנחנו משתדלים להתאים לכל קהל מתנדבים עם רקע דומה, כדי שתווצר שפה משותפת. אמנם אין אף אדם שסיפור חייו ורגשותיו זהים לשל זולתו, אולם אנחנו מאמינים שהקשבה לסיפור שלנו יכולה לעזור לכם להבין טוב יותר את ההתמודדות של בני הנוער הלהט"בים שבסביבתכם וכך תוכלו לסייע להם טוב יותר.

bottom of page