top of page

פעילות שב"ל

פעילות שב"ל מורכבת ממפגש עם אשה וגבר להט"בים ודתיים או דתל"שים. במפגש המתנדבים מספרים את סיפור חייהם, עם דגש על ההתמודדות שלהם כלהט"בים בחברה הדתית. לאחר מכן, הקהל מוזמן לשאול את המתנדבים שאלות, אישיות או כלליות, וליצור דו-שיח. במהלך הדיון אנחנו פתוחים לכל שאלה, עמדה או הרגשה מצד הקהל. אנחנו משתדלים להתאים לכל מקום מתנדבים עם רקע דומה, כדי שתווצר שפה משותפת. אמנם אין אף אדם שסיפור חייו ורגשותיו זהים לשל זולתו, אולם אנחנו מאמינים שהקשבה לסיפור שלנו יכולה לעזור לכם להבין טוב יותר את ההתמודדות של בני הנוער הלהט"בים שבסביבתכם וכך תוכלו לסייע להם טוב יותר.

bottom of page