הרב דוד דישון:

בס"ד                                                                                             ח' ניסן תשע"ז

מכתב תודה לארגון שב"ל

  תודה רבה על הפעילות החשובה שהובלתם עם כיתה י2 בתיכון תורני הרטמן בנים. נדב ותחיה הציגו את סיפורם בכנות ורגישות מעוררות כבוד. התלמידים הקשיבו בקשב רב, ושאלו שאלות לעניין. הפתיחות והכנות של נדב ותחיה בהשיבם לשאלות הייתה מרשימה. לאורך סיפורם, בלט רצונם לשמור תורה ומצוות ולהיות חלק מהקהילה הדתית-לאומית, על אף כל הקשיים.

  כמה ימים אחרי המפגש קיימנו שיחה כיתתית. רוב התלמידים ציינו את המפגש כחשוב, בלי קשר לעמדתם

האישית באשר לתופעת המשיכה החד-מינית.

   לדעתי חשוב שכל מסגרת חינוכית תערוך מפגש אנושי כזה. יצוין שערכנו את המפגש כסיום לתהליך של למידה ודיון על התופעה בכללותה וגם על ההיבטים התורניים. אני מציע לשב"ל להכין מערכי שיעור ולמידה לקראת מפגש מעין זה במוסדות אחרים.

   

  תודה שוב על חוויה חינוכית ואנושית ממדרגה הראשונה!

   ,בכבוד  

 

    דוד דישון  

 

    מחנך י2, ורכז לימודי יהדות  

 

    תיכון תורני הרטמן לבנים ירושלים  

"

מספרים עלינו