top of page

דורית, יועצת בתיכון יבנה:

"הפעילות היתה מצויינת ומדוייקת!! הסיפור האישי היה נוגע ללב, מחבר ומלמד. הביא תובנות חשובות מאד, נגע בלב כולם, ברגישות רבה ובכבוד.

נגענו בנושאים חשובים: איך נכון לנו, אנשי החינוך - לתווך את הנושא בכיתה. איך נכון לסייע לתלמיד/ה, שנראה שאולי מתמודד/ת עם קושי בזהות המינית? בדיעבד, מה היה יכול לסייע לו בעבר בהתמודדות? ה"התנגשות" בין אורח החיים הדתי והחיים בזוגיות כזו. ועוד..

בזכות הסיפור והמפגש הבנו את המצוקה הגדולה בה נמצא נער המתמודד עם שאלות על הזהות המינית שלו. דיברנו על דרכים לאפשר, לכבד, לתת מקום. גם בלי שהנער "הצהיר"."

מספרים עלינו

bottom of page