top of page
צוותים חינוכיים

פעילות לקהילות

הקהילה היא אחת מאבני הבניין החשובות ביותר של החברה הדתית. הקהילה תומכת בחבריה, בזמנים טובים ובזמנים קשים. אנחנו מאמינים שקהילה יכולה וצריכה להכיל את כל חלקיה. בני נוער להט"בים רבים מרגישים שהזהות שלהם מוקצת מחמת מיאוס בקהילתם ועליהם לשמור על הסוד הזה. כמו כן, הורים ללהט"בים שבחרו לצאת מהארון, מנודים לעיתים מהקהילה. אנחנו כאן כדי לתת לקהילות דתיות אפשרות להכיר מקרוב להט"בים דתיים ולראות איך אפשר להכיל את בני הנוער הלהט"בים ואת הוריהם בקהילה. הפעילות מורכבת ממפגש עם אשה וגבר להט"בים ודתיים או 

דתל"שים. במפגש המתנדבים מספרים את סיפור חייהם, עם דגש על ההתמודדות שלהם כלהט"בים דתיים. לאחר מכן, הקהל מוזמן לשאול את המתנדבים שאלות, אישיות או כלליות, וליצור דו-שיח. במהלך הדיון אנחנו פתוחים לכל שאלה, עמדה או הרגשה מצד הקהל. אנחנו משתדלים להתאים לכל קהילה מתנדבים עם רקע דומה, כדי שתווצר שפה משותפת. אמנם אין אף אדם שסיפור חייו ורגשותיו זהים לשל זולתו, אולם אנחנו מאמינים שהקשבה לסיפור שלנו יכולה לעזור לכם להבין טוב יותר את ההתמודדות של בני הנוער הלהט"בים שבסביבתכם וכך תוכלו לסייע להם טוב יותר.

bottom of page