top of page

ראש ישיבה תיכונית תורנית ממרכז הארץ:

"לפני הפגישה היינו בחששות גדולים מאוד, הן מחמת התפיסה התורנית - חינוכית, והן בגלל עמדות קודמות. קיימנו מספר שיחות מקדימות להפגת החששות - תמיד נעננו בנחת ובהבנה מלאה. בערב נכחו ראשי ישיבות, מחנכים מכיתה ז עד כיתה יב, מורים מקצועיים ומדריכים. השיחות נאמרו באופן מכובד, בכובד ראש ובכנות מלאה. ניכר היה שהדיבור נובע מעומק הלב ומטרתו לקדם הבנה וסובלנות לתלמידים בעלי נטיות הפוכות מבלי לגרוע מההלכה ותפיסת העולם הדתית. לאחר שלב הסיפור האישי התקיים שיח מכבד שליבן את הדברים שנאמרו. זכינו להכיר את נדב ויהונתן, מחנכים יראי ה', שרוצים לתקן עולם במלכות שדי, תוך התמודדות בלתי פוסקת. שליחים נאמנים שטובת התלמידים לנגד עיניהם וחפצים בכל ליבם להביא מסר אחר, של הדברות, הכרות, אחריות מסר שיוצר חיבור ואימון בנפשו של התלמיד."

מספרים עלינו

bottom of page