top of page
צוותים חינוכיים

פעילות לצוותים חינוכיים

פעמים רבות, המקום הראשון אליו פונים בני נוער שמרגישים מצוקה הוא בית הספר שלהם. בני נוער להט"בים רבים מרגישים שהזהות שלהם מוקצת מחמת מיאוס בבית הספר ועליהם לשמור על הסוד הזה. כך הם נשארים לבד עם הקושי והשאלות הרבות שמטרידות אותם. אנחנו כאן כדי לתת למורים ורבנים כלים להתמודד עם המצוקה של אותם בני נוער. אנחנו נפגשים עם צוותים חינוכיים של בתי ספר תיכוניים, ישיבות, אולפנות, מדרשות ומכינות קדם-צבאיות. הפעילות מורכבת ממפגש עם אשה וגבר להט"בים ודתיים או דתל"שים. במפגש המתנדבים מספרים את סיפור חייהם, עם דגש על ההתמודדות שלהם כלהט"בים במוסדות

החינוך הדתיים. לאחר מכן, הקהל מוזמן לשאול את המתנדבים שאלות, אישיות או כלליות, וליצור דו-שיח. במהלך הדיון אנחנו פתוחים לכל שאלה, עמדה או הרגשה מצד הקהל. אנחנו משתדלים להתאים לכל מוסד חינוכי מתנדבים עם רקע דומה, כדי שתווצר שפה משותפת. אמנם אין אף אדם שסיפור חייו ורגשותיו זהים לשל זולתו, אולם אנחנו מאמינים שהקשבה לסיפור שלנו יכולה לעזור לכם להבין טוב יותר את ההתמודדות של בני הנוער הלהט"בים שבסביבתכם וכך תוכלו לסייע להם טוב יותר

bottom of page